Witamy na stronie podmiotowej BIP spółki Hydro-Tech Spółka z o.o.
w Nowogrodźcu.
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie swoich danych.
 
Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U.
   Nr 112 poz. 1198)
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
  18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana
  rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie
  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Strona Liczba odsłon 
Strona główna83775
   Informacje ogólne4218
   Organy Spółki3521
   Umowa Spółki3411
   Przedmiot działalności Spółki3272
   Majątek Spółki3248
   Zamówienia Publiczne17522
        Regulamin udzielania zamówień 1857
        Przetargi do 30 000 EUR 102440
        Przetargi do progów unijnych 130818
        Przetargi powyżej progów unijnych 96645
        Archiwum przetargów 7429
            Archiwum 2018 106
            Archiwum 2017 3519
            Archiwum 2016 1056
            Archiwum 2015 2659
            Archiwum 2014 2506
            Archiwum 2013 5799
            Archiwum 2012 3322
            Archiwum 2011 4425
            Archiwum 2010 22108
Biuletyn Informacji Publicznej